Vi styrer ditt prosjekt

Asker sykkelvelodrom

Helse Campus Årstad - Bergen

Modumheimen sykehjem - Modum

Møhlenpris Oppveksttun - Bergen

Clarion Hotel Bjørvika

Ullerål skole - Ringerike

Velkommen til P7 PROSJEKT2019-03-18T14:06:26+01:00

Vårt mål: Optimalisere prosjektet for best mulig verdiskapning for våre kunder

Pris, nytte, tid og kvalitet

Leveranseområder

P7 Prosjekt AS leverer prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA/KS rådgivning på alle typer bygg, anlegg, infrastruktur, vei og bane. I tillegg utfører vi prosjekt- og eiendomsutvikling.

Erfaring og kompetanse

P7 Prosjekts medarbeidere har opparbeidet seg solid erfaring fra gjennomføring av mange typer prosjekter og entrepriseformer.

Våre tjenester

P7 Prosjekt sørger for en trygg og sikker vurdering og gjennomføring av ditt prosjekt i alle prosjektets faser. Vi ivaretar hele prosessen i ditt prosjekt og innehar nødvendig rammeverk og prosedyrer for å håndtere private og offentlige prosjekter.  Vi bistår også ved delleveranser og generell rådgivning.

  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Prosjektuvikling
  • Konseptvalgutredning
  • Ansvar i henhold til byggherreforskriften
  • SHA
  • Økonomistyring