Vi styrer ditt prosjekt

Asker sykkelvelodrom

Modumheimen sykehjem - Modum

Møhlenpris Oppveksttun - Bergen

Clarion Hotel Oslo

Ullerål skole - Ringerike

Velkommen til P7 PROSJEKT2019-12-19T15:26:19+01:00

Vårt mål: Optimalisere prosjektet for best mulig verdiskapning for våre kunder

Pris, nytte, tid og kvalitet

Kontakt oss nå

Leveranseområder

P7 Prosjekt AS leverer prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA/KS rådgivning på alle typer bygg, anlegg, infrastruktur, vei og bane. I tillegg utfører vi prosjekt- og eiendomsutvikling.

Erfaring og kompetanse

P7 Prosjekts medarbeidere har opparbeidet seg solid erfaring fra gjennomføring av mange typer prosjekter og entrepriseformer.

15.03.19 flyttet vi midlertidig til lokaler i Hagaløkkveien 26. Postadressen er uendret.

Nyheter

Våre tjenester

P7 Prosjekt sørger for en trygg og sikker vurdering og gjennomføring av ditt prosjekt i alle prosjektets faser. Vi ivaretar hele prosessen i ditt prosjekt og innehar nødvendig rammeverk og prosedyrer for å håndtere private og offentlige prosjekter.  Vi bistår også ved delleveranser og generell rådgivning.

  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Prosjektuvikling
  • Konseptvalgutredning
  • Ansvar i henhold til byggherreforskriften
  • SHA
  • Økonomistyring