Vi styrer ditt prosjekt
Asker sykkelvelodrom
Helse Campus Årstad - Bergen
Modumheimen sykehjem
Spenncon Rail produksjonslokaler
Møhlenpris Oppveksttun
Clarion Hotel Bjørvika

P7 Prosjekt AS leverer prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA/KS rådgivning på alle typer bygg, anlegg, infrastruktur, vei og bane. I tillegg utfører vi prosjekt- og eiendomsutvikling.
P7 Prosjekts medarbeidere har opparbeidet seg solid erfaring fra gjennomføring av mange typer prosjekter og entrepriseformer.