Asker kommune har inngått en utbyggingsavtale som forplikter kommunen til å opparbeide infrastruktur og arealer, og ivareta en fremdrift som vil tilfredsstille rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse av utbyggers kombinerte bolig-, næring- og kulturbygg.

Prosjektet består av åpning av ca 300 meter bekkelukking, bygging av to broer, opparbeidelse av vei og torg med gatevarmeanlegg, samt infrastruktur som VA, elektro, fjernvarme og avfallsug. Prosjektet skal også fjerne eksisterende avløpspumpestasjon og foreta opparbeidelse av nytt avløpssystem frem til en tilgrensende entreprise. Dette medfører behov for etablering av tre midlertidige avløpspumpestasjoner som må driftes over en treårs periode.

Kommunens prosjekt omkranser utbyggers byggegrop, og grenser også mot sjø. Grunnforholdene i området består av marinleire med innslag av kvikkleire over syredanende skiferfjell.

Arbeidene består av Vaterlandsveien fra krysset med Portnergata, Portnergata, Havnegata og Bryggegata. Bøbekken som ligger i rør skal åpnes mellom Vaterlandsveien og utløpet, langs Bryggegata. Bekken skal føres i en betong kanal. 

Prosjektet gjennomføres i tilknytning til privat utbygging av Vaterlandskvartalet i tråd med detaljregulering.

Teknisk oppfølging av de forskjellige fagområdene, samt koordinering og rapportering med byggherres prosjektgruppe.

  • Oppdragsgiver Asker kommune
  • Oppdrag Teknisk byggeledelse
  • Totalkostnad 200 MNOK
  • Entrepriseform NS 8405
  • Tidsrom 2022-2025
  • Miljøprofil Stort fokus på CO2 utslipp i prosjektet. Klimaregnskap
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no