Som en totalleverandør av prosjektadministrasjon innen bygg og anlegg, samferdsel, kommunalteknikk og eiendomsutvikling kan vi tilby tjenester i alle prosjektfaser. 

Det kreves erfaring og godt overblikk å lede et prosjekt fra tidlig fase via byggeplass til ferdig bygg. Våre ansatte har lang erfaring med å lede offentlige og private prosjekter i alle entreprise- og gjennomføringsmodeller. I dette ligger det at bedriften innehar kompetanse og kapasitet til å påta seg ledelse og gjennomføring av «komplekse» store og mellomstore byggeprosjekter fra tidligfase til ferdigstillelse. 

Våre prosjekter kjennetegnes av nøye planlegging, tydelige mål og krav, samt godt samspill mellom alle involverte parter. Gjennom oppdrag for offentlig etater og foretak har våre medarbeidere også tilegnet seg god kompetanse innen lov om offentlige anskaffelser. 

Vi setter søkelys på kundetilfredshet, verdiskapning, bærekraftig og god gjennomføring.

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

FutureBuilt og massivtre på Oksenøya

Oksenøya senter er det første og største prosjektet i Bærum kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme område; barneskole, barnehage flerbrukshall, 9'er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og sykehjem. Bærum kommune stiller svært høye miljøkrav til prosjektet. Prosjektet er et FutureBuilt prosjekt, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Outstanding. Les mer på FutureBuilt sine nettsider.

Byggene skal ha passivhusstandard iht. NS 3701, samt tilfredsstille energikarakter A etter energimerkeforskriften. Bo- og behandlingssenteret bygges med bæresystem i massivtre. Oksenøya er også et prosjekt i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, FME ZEN (zero emission neighbourhood). Les mer på FME ZEN sine nettsider.

Skole og barnehage bygges som plusshus, mens bo- og behandlingssenteret bygges som nær nullenergibygg. Byggene er tilknyttet fjernvarme og fjernkjøling.

Se digital byggeplassbefaring her.

P7 Prosjekt

  • Yter bistand i alle prosjektfaser og tar oppdrag for offentlig og private foretak
  • Skal være en foretrukket spesialist i ledelse av bygg- og anleggsprosjekter
  • Setter fokus på kundetilfredshet, verdiskapning, bærekraftige løsninger og god gjennomføring

Årets prosjektleder tidligfase i Oslo kommune

Juryen har følgende begrunnelse:

  • Vinneren har godt humør og skaper god stemning rundt seg, dette har vært viktig for å få alle de kommunale tannhjulene til å virke sammen
  • Prosjektlederen har hatt stort engasjement og fokus på prosjektgjennomføring i tidligfase i et enormt komplekst kommunalt prosjekt med utallige kommunale involverte virksomheter og byrådsavdelinger
  • Vinneren tar kunden på alvor og har høye ambisjoner for prosjektet og med virkning for barn og unge

Og vinneren er:

Erik Eskild, P7 Prosjekt for tidligfase av Mortensrud prosjektet