P7 Prosjekt fremstår i dag som en attraktiv leverandør som er foretrukket av mange profesjonelle oppdragsgivere.

Våre prosjektledere har lang erfaring i ledelse av store komplekse prosjekter. Vi yter bistand i alle prosjektfaser og tar oppdrag for offentlige og private foretak.

P7 Prosjekt skal være en foretrukket aktør og spesialist på ledelse av bygg- og anleggsprosjekter. Vi setter søkelys på kundetilfredshet, verdiskapning, god gjennomføring og kvalitet. 

Vi kjennetegnes ved faglig dyktig og kompetent prosjektledelse, løsningsorienterte, positive, dedikerte og uavhengige medarbeidere. 

Vi har høye egenkrav til leveranse, miljø og kvalitet, og setter fokus på godt klima i prosjektene vi utfører.

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Vår historie

Høsten 2015 ble P7 Prosjekt etablert av Ole Martin, Erik og Siv og ble raskt et selskap med mange dyktige prosjektledere med høy kompetanse og lang erfaring.

I 2017 kjøpte P7 Prosjekt BruCon AS som var en leverandør av prosjektadministrasjon innen samferdsel og teknisk infrastruktur.

I 2018 ble P7 Prosjekt sertifisert på kvalitet etter NS-EN ISO 9001:2015 for leveranse av følgende tjenester: Profesjonell prosjektadministrasjon innen bygg, anlegg, samferdsel og eiendomsutvikling.

I 2019 ble P7 Prosjekt sertifisert på miljø etter NS-EN ISO 14001:2015. Samme år ble P7 Prosjekt gasellebedrift for første gang. P7 Prosjekt har også vært gaselle i 2020, 2021, 2022 og 2023.

I 2020 ble BruCon fusjonert inn i P7 Prosjekt.

P7 Prosjekt er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø) for leveranse av følgende tjenester: Profesjonell prosjektadministrasjon innen bygg, anlegg, samferdsel og eiendomsutvikling.

Antikvariske og vernede bygg

"Når en skole fra 1912 skal bringes opp til dagens standard og bli et oppveksttun med skole og barnehage, så støter man på noen utfordringer" sier prosjektleder Erik Eskild. -Men, da jeg fikk høre at byantikvaren måtte felle en tåre etter å ha sett hvordan deler av den nye skolen ble, skjønte jeg at vi hadde lykkes" (Bergensavisen)

  • Asbest, sopp og råte
  • Stilkopier av det gamle
  • Strenge føringer fra Byantikvaren i forhold til fasader og vinduer
  • Verneverdig skall fylt med topp moderne teknikk

Det ble bl.a. montert solavskjerming på nye vinduer, med gammelt uttrykk, med screens som ligger diskret plassert i overkant av vinduene når de ikke er i bruk.