Etablert høsten 2015 av prosjektledere med mer enn 20 års erfaring fra prosjektadministrasjon innen bygg, eiendom og infrastruktur. Sommeren 2017 kjøpte P7 Prosjekt alle aksjene i firmaet BruCon AS som ble stiftet i 1998 av Kjell Bruer, Arnt Holberg og Arne Kruhaug. BruCon leverer prosjektadministrative tjenester primært innen samferdsel og teknisk infrastruktur.  

Våre prosjektledere har lang erfaring i ledelse av store komplekse prosjekter, samt små og store utredninger og oppdrag.

Vi yter bistand i alle prosjektfaser og tar oppdrag for offentlige og private foretak.

P7 Prosjekt skal være en foretrukket aktør og spesialist på ledelse av bygg- og anleggsprosjekter. Vi setter fokus på kundetilfredshet, verdiskapning, god gjennomføring og kvalitet.

Vi kjennetegnes ved faglig dyktig og kompetent prosjektledelse, løsningsorienterte, positive, dedikerte og uavhengige medarbeidere. Vi har høye egenkrav til leveranse, miljø og kvalitet, og setter fokus på godt klima i prosjekt og grensesnitt.

P7 Prosjekt er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø) for leveranse av følgende tjenester:  Profesjonell prosjektadministrasjon innen bygg, anlegg, samferdsel og eiendomsutvikling.

 

Noen av våre oppdragsgivere: