Våre prosjektledere jobber alltid for å skape et best mulig prosjekt for våre kunder.

Vi kan gjennomføring av prosjekter

P7 Prosjekt sørger for en sikker gjennomføring av ditt prosjekt i alle prosjektets faser. Vi ivaretar hele prosessen og innehar styringssystemer og prosedyrer for å håndtere private og offentlige prosjekter.

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Kontroller
  • Prosjektutvikling
  • Konseptvalgutredning
  • SHA - Ansvar iht. byggherreforskriften


Hos oss får du lede interessante og utfordrende prosjekter i et sterkt fagmiljø

Vi setter søkelys på kundetilfredshet, verdiskapning, bærekraftig og god gjennomføring

- Vi er meget fornøyde med prestasjonene i disse to prosjektene våre, slik vi også er med flere tidligere større oppdrag med den samme prosjekt- og byggeledelse. 

- Tilfredshet:  Ingen over, ingen ved siden

Hans Petter Styrevik, Eiendomsansvarlig/ Fram Eiendom AS

- Prosjektleder har vist en meget god samhandling, både mot oppdragsgiver og leverandør i prosjektet. Han er forutsigbar, tydelig og i forkant. Han har vist en fremragende evne til å ta raskt tak i utfordringer, gjøre nødvendige avklaringer og dra prosjektet videre. Prosjektleder har styrt i forkant av fremdriftsplan og holdt seg godt innenfor budsjett. Gir en god trygghet og har full tillitt i prosjektet.

Nina Solli, Avdelingsleder utbygging / Ringerike kommune

- P7 Prosjekt er proffe aktører på byggherresiden.

Morten Eek, Prosjektleder/Veidekke AS

- AFRY har hatt gleden av å arbeide tett med Erik Eskild og Katrine Holene i P7 Prosjekt AS på Equinor Fornebu. Superdyktige folk. 

Anne-Mette Duane Andersen / Interiørarkitekt hos AFRY Ark Studio