Arbeidene med Fosskolltunnelen og tunnelene på E134 er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler. I hele landet skal 200 tunneler utbedres.

Prosjektering og oppgradering til EU-standard av Fosskolltunnelene på E18. 1620 meter tunnel fordelt på tre løp, 2 normal-løp og 1 krabbeløp.

Alt inventar i tunnelene inkl. grøfter og vegbane er skiftet ut. Alt sikkerhetsutstyr er skiftet ut, både elektronisk utstyr og styringssystemer. Alle tre tunnelløpene har fått ny belysning og sikkerhetsutstyr, vann og frostsikring av tunnelhvelv med tekniske anlegg innen vei, vann og OV.

Det er bygd to nye tekniske bygg i dagsonen utenfor tunnelåpningene. Nytt overvannssystem i alle tre tunnelløpene og nye føringsveier for kabler og tekniske anlegg. Det er montert nytt rensebasseng sør for tunnelanlegget. Det er montert til sammen 130 kjørefeltsignaler, 15 vegbommer (ved stengning), 50 kameraer, nødlys osv. Selve vegbanen er skiftet ut, det samme er vegg- og takelementer i betong.

Merraskottunnelen og Elgskauåstunnelen på E134: Bygging av to nye tekniske bygg samt påbygging av et eksisterende bygg i dagsonen. Det ble etablert havari- og servicelommer utenfor tunnelen, utskifting av belysning, kabler og kabelstiger, sikkerhetsbelysning, nødlys, kamera-overvåking, nye nødstasjoner, kamera for fjernstyrte bommer, dobbelt rødt blinksignal på hver side av tunnel og bom, DAB-dekning i tunnel og nytt rekkverk inn og ut av tunnelportalene. Nødnettet er også i sin helhet utskiftet.

I tillegg ble det installert vifter i Elgskauåstunnelen.

I Stampleinåstunnelen ble belysning, kabler og kabelstiger skiftet ut.

  • Oppdragsgiver Statens vegvesen, region sør
  • Oppdrag Byggeledelse og kontrollingeniør
  • Totalkostnad 230 MNOK Fosskolltunnelen + 83 MNOK tunneler på Rv23
  • Tidsrom 2015-2019
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Fosskolltunnelen på E18 var et krevende prosjekt med stor trafikk (ÅDT 60000), tett ved de pågående arbeidene.

- Det har vært en spennende og tidvis utfordrende jobb, ikke minst med tanke på at vi har jobbet imens det har vært full trafikk i flere av løpene. Det har også vært en del hendelser med busser og vogntog som har kjørt i feil kjørefelt, jeg har vel notert med 23 tilfeller, men heldigvis er det ingen personer som har kommet til skade, verken av oss som har jobbet her, eller av sjåfører som har kjørt feil, forteller Prosjektleder Helge Thorsby i Statens vegvesen til Lierposten.

Bildet: Prosjektleder Helge Thorsby (SVV) (Foto: Benedikte H. Håkonsen)