Prosjektet omfatter bygging av ny interkommunale legevakt for Ringerike og samarbeidskommuner, på søndre del av tomta til Ringerike sykehus, med samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Vestre Viken Helseforetak.

Ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester for å sikre moderne fremtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus. 

Eksisterende barnehage på tomten ble revet og ny legevakt og ambulansestasjon ble bygget. Bygget ble oppført i 2 etasjer, hvor ambulansesentralen med tilhørende fasiliteter ble etablert i 1. etasje og legevakten i 2. etasje. Bygget ble forbundet med sykehus med en mellomgang. 

Til sammen ca. 2 000 m².

Prosjektet omfatter legevaktkontorer, resepsjon, akuttstue, lab og nødvendige funksjoner. Ambulansesentral og tilhørende kontorer, samt vaskehall for biler og felles garderobeanlegg i kjelleretasjen. Stort felles møtesenter med to møterom i 1. etasje.

Hovedfokus var å dimensjonere bygget i riktig størrelse og få til en god logistikk og planløsning i bygget. Bygget er dimensjonert og klargjort for en fremtidig etasje, samt mulig utvidelse av legevakt-del og ekstra ambulanse.

Prosjektet ble utført som en samspillsentreprise i planleggingsfasen og totalentreprise i utførelsesfasen. 

Prosjektet ble gjennomført med Ringerike sykehus som nærmeste nabo på den ene siden og barnehage på den andre siden med de hensyn dette medførte i SHA-arbeidet.

Godkjent kostnadsramme (P85) 107 MNOK / Total prosjektkostnad ved avslutning 96 MNOK.

- Prosjektet endte opp med en sluttkostnad på 10% under bevilget ramme. Prosjektleder har vært en viktig pådriver for dette og har en god strategi for rammebetingelser i kontrakt og funksjonsbeskrivelse, uttaler prosjektansvarlig Ringerike kommune, Trond Westheim Skogdal

  • Oppdragsgiver Ringerike kommune
  • Oppdrag Prosjektleder i alle faser og byggeleder for byggherre, SHA koordinator utførelse (KU)
  • Totalkostnad 96 MNOK
  • Entrepriseform Samspillsentreprise i planleggingsfasen og totalentreprise i utførelsesfasen
  • Tidsrom 2018-2021
  • Kvadratmeter 2 000 kvm
  • Miljøprofil Solceller, Energiklasse A
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no