Prosjektet omfattet riving av opprinnelig utrangert eiendomsmasse og oppføring av et miljøriktig og moderne kontorbygg.

Bygget har blitt et signalbygg i innfallsporten til Skøyen fra byen med et «tårnbygg» på 9 etasjer i tillegg til underetasje.  I tillegg til nye kontorarealer i andre til niende etasje samt en stor takterrasse åpner også en restaurant på bakkeplan.

Bygget består av to hovedvolumer i lys tegl, ett høyhus i ni etasjer og en lamell i fem etasjer. Et tilbaketrukket glassbygg ligger mellom de to teglvolumene som markerer byggets hovedinngang fra Drammensveien. Den lavere delen av bygningen i 5 pluss 2 inntrukne etasjer blir underdelt videre for å gi denne fløyen et horisontalt, og dermed lavere preg.

Glassbygget strekker seg opp over det laveste teglvolumet slik at lamellen totalt får syv etasjer, hvor av de to øverste er inntrukket. Vindusformater i de to teglvolumene understreker det vertikale høyhuset og den horisontale lamellen. For å forsterke utrykket og skape varme og variasjon i fasaden, er det lagt inn vertikale og horisontale vindusprofiler i gyllent metall. Glassbygget får dypere utenpåliggende profiler i det samme gylne materialet.

Innsiden av bygningen mot Thune er i sokkelen tilpasset den gamle verneverdige industribebyggelsen.

Det er stort fokus på miljøriktige løsninger.

Prosjektet ble startet opp uten inngåtte leietakeravtaler og uten faste innredningsplaner. 

Alle bildene er fra Bygg.no v/Sindre Sverdrup Strand omtale av prosjektet.

  • Oppdragsgiver Thune Eureka AS / Fram Eiendom AS
  • Oppdrag Prosjekt- og byggeleder for byggherre, BHR, SHA koordinator prosjektering (KP) og utførelse (KU), håndtering av leietakertilpasninger
  • Totalkostnad 356 MNOK
  • Entrepriseform Totalentreprise
  • Tidsrom 2020-2023
  • Kvadratmeter 11 000 kvm
  • Miljøprofil Breeam NOR very good, Energimerke A
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Drammensveien 126 blir ett moderne kontorbygg med tidsmessige fasiliteter, så som personal restaurant, dusj, badstu og garderobefasiliteter samt innendørs sykkelparkering med egen adkomst.

Se hele artikkelen fra byggeindustrien på bygg.no v/Sindre Sverdrup Strand