Møhlenpris skole er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og ble bygget i 1911/12. Både hovedbygg, tilleggsbygg og uteareal er vernet.

Bygget har form som en hestesko. Hovedbygget har tre etasjer og kjeller og loft, mens fløybygninger har to etasjer (og kjeller og loft). Bærende konstruksjon består av pusset bergensk hulmur med trebjelkelag mot yttervegg og plasstøpte dekker i trapperom og korridorer. Skolens areal er ca. 4 600 kvm, uteareal på gårdsplassen er ca. 1 500 kvm.

Skolen ble omregulert til Oppveksttun bestående av skole og barnehage. Bygg og uteområder ble total rehabilitert for å fremstå som «nytt» iht dagens krav. Som en del av Møhlenpris-prosjektet er det blitt utført fasaderehabilitering av Trikkehall-eiendommen som ligger ved. Trikkehallen har vernestatus fredet, noe som medførte tett dialog med vernemyndighet (riksantikvar) og spesialrådgivere.

Møhlenpris Oppveksttun ble bygget om til oppveksttun med plass til 250 skoleelever fordelt på 7 klassetrinn, SFO, 60-90 barnehagebarn fordelt på 2 trinn, en gruppe på 25-30 fremmedspråklige elever og 60-70 arbeidsplasser. Hver klasse holder til i et fleksibelt læringsareal som rommer formidlingsrom, grupperom, kontor for lærer og garderober. Bygget rommer også skolekjøkken, administrasjonsdel, et samlingsrom med scene (branndimensjonert til 200 personer), bibliotek og spesialrom for musikk og dans, forming (keramikk, sløyd og håndarbeid) og forskning. Deler av bygget er tilrettelagt for utleie av lokaler på kveldstid og i helger. Utearealene er delt i fire områder; 1. Gårdsrom for trinn 1.-7. og uteareal for små barnehagebarn omkranset av det hesteskoformede hovedbygget og Thormøhlens gate, 2. uteareal for store barnehagebarn i enden av Zetlitz gate, 3. uteverksted langs OJ Brochs gate og 4. uteareal for barnehage ved Omnibussverksted og Sandtørkerom, som grenser mot Teknisk Museum og en gammel trikkehall.

Prosjektet omfatter også tilhørende infrastruktur, etablering av ny fjernvarme, nytt kryss med trafikkøy og fotgjengerfelt.

Prosjektet var krevende med tanke på at det er en sentrumsskole i en storby, og at den har vernestatus vernet.

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise. Prosjektledelse med ansvar for gjennomføring fra oppstart ny reguleringsplan til ferdigstillelse, prøvedrift og garanti.

  • Oppdragsgiver Bergen kommune , Etat for utbygging
  • Oppdrag Prosjektleder for byggherre, byggherrerepresentant
  • Totalkostnad 275 MNOK
  • Entrepriseform Samspillsentreprise
  • Tidsrom 2013-2018
  • Kvadratmeter 5 100 kvm
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Droneperspektiv av det totalrehabiliterte Oppveksttunet

Et av Bergens første offentlige basseng ligger på Møhlenpris oppveksttun. Bassenget har ikke fått vann men har blitt en del av klasserommet.