P7 Prosjekt har utført prosjektledelse for nytt omsorgssenter for eldre med og uten diagnoser samt ny omsorgsbolig med 7 boenheter.

Hov omsorgsboliger består av to prosjekter som ble slått sammen til en utbygging. Det ene prosjektet, Hov Vest, består av en utbygging av sju boenheter med ulike fellesarealer, garderober, vaktrom for unge funksjonshemmede. Dette prosjektet er tilrettelagt og gjennomført av kommunen, men er solgt ut til et borettslag styrt av en foreldregruppe som har kjent hverandre siden barna var små. Bygget er på to etasjer med sju boenheter som hver er på ca. 50 kvm. Totalt 700 kvm. Bygget er ført opp med stål/prefab betong og bindingsverksvegger av tre. Finansieringen av prosjektet har vært 50% bidrag fra Husbanken mens tomtekostnaden er dekke av Ringerike kommune.

- Prosjektet er gjennomført med god margin innenfor avtalt kostnadsramme, samt med god kvalitet og gode forutsetninger for drift. Foreldregruppen og ansatte er godt fornøyde med bygget og rapporterer at arealer og løsninger fungerer bra med tanke på bruken, samt at bygg og uteområder gir god bokvalitet og trivsel, sier prosjektansvarlig Trond Westheim Skogdal i Ringerike kommune.

Det andre prosjektet, Hov Øst, består av 21 omsorgsleiligheter i massivtre for eldre uavhengig av diagnose. I tillegg til omsorgsleiligheter er det bygget nødvendige fellesarealer som kjøkken, aktivitetsrom, boder, møterom, vaktrom, rom for fysioterapi/legefunksjoner og kontorer for personalet samt utomhusarealer. Totalt 2 800 kvm. Materialbruk og utforming er gjort med tanke på å unngå institusjonspreg. Hov Øst er bygget med en rekke klimatiltak bl.a. massivtre og bruk av solcelle-teknologi. Kjelleretasjen er utført i plasstøpt betong. Det er benyttet massivtre i yttervegger og i kjernen i bygget, heissjakt samt i enkelte skillevegger. 

- Vi er godt fornøyde med gjennomføringen og resultatet ved begge prosjektene, sier prosjektansvarlig Trond Westheim Skogdal i Ringerike kommune til Arve Brekkhus fra Byggeindustrien.

  • Oppdragsgiver Ringerike kommune
  • Oppdrag Prosjektledelse for byggherre
  • Totalkostnad 152 MNOK
  • Entrepriseform Totalentreprise
  • Tidsrom 2017 – 2021
  • Kvadratmeter 3 500 kvm
  • Miljøprofil Massivtre, lavcarbon betong og solceller
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Les mer om prosjektet hos bygg.no v/Arve Brekkhus.

Slik bygges Hov omsorgsboliger og foreldrekonsept