Krødsherad kommune har vedtatt at ny skole i kommunen skal bygges på Noresund. Det er også vedtatt å bygge en idrettshall i tilknytning til skolen. Tildelingen av prosjektet er gjort ved hjelp av en pris- og designkonkurranse der arkitektur, tekniske løsninger og rom/funksjonsprogram ble vektlagt, sammen med pris. Grunnlaget for konkurransen var bruker sitt rom- og funksjonsprogram samt et teknisk program. Vinnerutkastet fra Veidekke skal så bearbeides i en samspillsfase med kommunen, der sluttresultatet blir bygget i en totalentreprise.

Skolebygget er planlagt som en 1-10 skole og bygges sammen med eksisterende kommunehus. I kommunehuset vil tidligere gymsal bli bygget om til kulturscene og det gamle skolebiblioteket skal utvides. Rundt skolen vil et nytt uteområde bli etablert med nye lekeapparater og aktivitetsområder. Idrettshallen er planlagt som frittstående bygg.

Ny reguleringsplan for tomten ble vedtatt i 2023 med bedre og mer trafikksikre løsninger. Disse arbeidene er også inkludert i prosjektet. For å få plass til nye bygg vil eksiterende barneskole rives sammen med et lagerbygg. Prosjektet gjennomføres med normal drift i kommunegård og svømmehall.

Skolebygget er planlagt til å bli 3.280 m² og inneholder nødvendige klasserom, grupperom, egne trinninnganger og en forsterket avdeling. Spesialrom til mat og helse, sløyd, kunst og håndverk, naturfag, musikk samt et skaperverksted er inkludert. For ansatte er planlagt arbeidsplasser for alle lærere, kontorer for administrasjonen, pauserom og ansattgarderober.
I kommunegården blir om lag 300 m² berørt av ombygging.

Idrettshallen er planlagt å bli 1.060 m² med spill flate på litt over 500 m². Hallen bygges med 2 garderobesett for utøvere samt 4 garderober for instruktør.

Samspillet startet høsten 2023, rivningen i februar 2024 og bygging vil begynne våren 2024. Skolen med uteområde, idrettshall og nye trafikkløsninger vil bli overlevert kommunen i desember 2025.

  • Oppdragsgiver Krødsherad kommune
  • Oppdrag Prosjekt- og byggeledelse fra og med tidligfase med brukerprosess og programmering
  • Totalkostnad 256 MNOK
  • Entrepriseform Samspill i utviklingsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen
  • Tidsrom 2019-2025
  • Kvadratmeter 3 280 kvm + 1 060 kvm idrettshall
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Følg byggingen på byggeplasskameraet