Oppføring av omsorgsboliger samt studentboliger i tilknytning til det eksisterende Solbakken bo- og behandlingssenter i Eiksveien 110 på Eiksmarka i Bærum.

Plasseringen vegg i vegg med Solbakken bo- og behandlingssenter og hjemmehjelptjenesten gir gode synergimuligheter med tanke på driften av omsorgsboligene og felles bruk av allerede etablerte fasiliteter.

42 Omsorgsboliger, kommunikasjonsarealer og fellesområder for eldre som har fysiske- eller psykiske behov for kommunale tjenester for fortsatt kunne mestre dagliglivets aktiviteter, samtidig som det er gitt muligheter for å lage egen mat og vaske egne klær. 

I tillegg er det etablert 6 hybelleiligheter for studenter som jobber på Eiksveien 110 eller Solbakken bo- og behandlingssenter. Det er etablert ansattearealer, utearealer, fortau, ny avkjørsel og tilbygg av vinterhage til eksisterende bygg.

Siden nybygget ligger tett ved Østerås T-banestasjon, Østerås skole, Østerås barnehage og Solbakken sykehjem har sikkerhetsnivået vært høyt.

Det er etablert et geoenergianlegg med brønnpark for energi til oppvarming. De nye omsorgsboligene er knyttet sammen med det opprinnelige bygget i underetasjen, og ny heis og glassgård i det opprinnelige bygget.

Prosjektet er et samarbeid mellom Eiksveien 110 ANS og Bærum kommune. Leieavtale inngått mellom Eiksveien 110 ANS og Bærum kommune

Les Byggeindustriens artikkel på bygg.no

  • Oppdragsgiver Fram Eiendom AS / Eiksveien 110 ANS
  • Oppdrag Prosjekt- og byggeledelse for byggherre fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag til ferdig prosjekt. SHA koordinator prosjektering (KP) og utførelse (KU)
  • Totalkostnad ca. 150 MNOK
  • Entrepriseform Totalentreprise
  • Tidsrom 2020-2022
  • Kvadratmeter 4 175 kvm + 104 kvm vinterhage
  • Miljøprofil Geoenergianlegg med brønnpark
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no