Statens Park er et større område i utkanten av Tønsberg med flere store kontorbygninger. De første bygningene ble oppført i 1898 og de siste i 2006. I dag er området et næringsområde med hovedsakelig kontorer for offentlige leietakere og består av 8 kontorbygg og en villa. 

K-bygget er begynnelsen av en større rehabilitering av Statens Park på totalt 35 000 kvm. 

Totalrenovering av eksisterende næringsbygg på ca. 3 400 m². Hele bygget ble totalrenovert. Det eksisterende bygget ble strippet helt ned til kun bæresystemet,  med unntak av at man beholdt utvendig fasade. 

Bygget er en del av en større næringspark, så det var viktig at bygget ble vurdert opp mot parken gjennom hele prosjektet. 

Prosjektleder fra forprosjekt- til sluttfasen.

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise/totalentreprise.

Byggetrinn 2 i Statens Park omfatter bygg I. Dette prosjektet er også en rehabilitering av et eksisterende bygg på ca. 4 500 kvm. Se mer om bygg I.

  • Oppdragsgiver SBB Samfunnsbygg AS
  • Oppdrag Prosjektledelse, SHA koordinator utførelse
  • Totalkostnad 66,2 MNOK
  • Entrepriseform Totalentreprise
  • Tidsrom 2018-2021
  • Kvadratmeter 3 400 kvm
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no