Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstuen til Fornebu. 

Banen bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslo østkant på 1960 og 1970 årene. 

Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i helhet skal gå under bakken. Kjennetegn for dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur. Prosjektet har et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjekter i Norge i moderne tid. 

Fornebuporten og Flytårnet stasjon K6 omfatter bygging av 2 komplette stasjoner med felles adkomster til anleggsområdet under bakken. Teknisk byggeledelse betong, grunn og anleggsgjennomføring for delprosjekt K6 Fornebuporten og Flytårnet. Rollen innebærer ivaretakelse av fagansvaret for betong i delprosjektet. Arbeidet utføres i forbindelse med utførelse av større betongkonstruksjoner på prosjektet, både store stasjonshaller og kompliserte byggegroper og sjakter, samt vanntett støp i tunnel.

Flytårnet og Fornebuporten stasjon ligger mellom Fornebu stasjon og Lysaker stasjon. Flytårnet stasjon ligger under og langs østsiden av Snarøyveien, rett under Telenorbygget. En kulvert under Snarøyveien vil forbinde stasjonen med den østre siden av Snarøyveien. Fornebuporten stasjon blir liggende under Oksenøyveien med en oppgang i atriet til Akers hovedkvarter og en rett vest for Norwegianbygget. 

  • Oppdragsgiver Fornebubanen Oslo KF
  • Oppdrag Teknisk byggeleder Fornebuporten og Flytårnet stasjon
  • Totalkostnad 23 300 MNOK 2021-kroner
  • Entrepriseform Utførelsesentreprise 8405 bygget på NS3420 med SVVs prosesskoder
  • Tidsrom 2020-2029
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Illustrasjoner: Zaha Hadid Architects og A_Lab/Oslo kommune

Illustrasjon over til høyre: Mestres Wåge Arkitekter/Oslo kommune