På det gamle flyplassområdet Fornebu på Snarøya sør for Oslo bygges Oksenøya senter. Her skal det skapes en helt ny bydel med søkelys på bærekraft og et levende lokalmiljø for alle generasjoner. På området etableres det en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter ved Nansenparken på Fornebu. Felles garasjeanlegg i kjeller for de tre formålsbyggene.

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ble ferdigstilt til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023.

Oppdragsgiver har satt svært høye miljøkrav til prosjektet.

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Outstanding. Byggene skal ha passivhusstandard iht. NS 3701, samt tilfredsstille energikarakter A etter energimerkeforskriften.

BBS bygges med bæresystem i massivtre.

Oppdragsgivers totale budsjett for Oksenøya senter er 1,7 mrd. kr.

Oksenøya senter totalt er på 38 000 kvm hvorav 14 000 kvm er BBS.

BBS inkl. parkeringskjeller, sansehager etc. står for en andel på ca. 45% av dette.

P7 har prosjektlederansvar for BBS’en og nevnte tilhørende arbeider. Senteret er bygget i massivtre. Bygget består av 150 beboerrom samt en stor takterrasse med grøntområder med bl.a. drivhus. Bygget har to atrier som består av to sansehager. I underetasjen skal det etableres en kafe for hele området.

 • Oppdragsgiver Bærum kommune
 • Oppdrag Prosjektledelse for byggherre
 • Totalkostnad 1 700 MNOK
 • Tidsrom 2018-2023
 • Kvadratmeter 38 000 kvm
 • Miljøprofil FutureBuilt, BREEAM NOR sertifisering Outstanding, passivhusstandard, bæresystem i massivtre
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Foto: Stefan Offergaard / Bygg.no

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Koordinere mot de andre delprosjektene, naboer, brukere, rådgivere etc.
 • Være bindeledd mot instanser og myndigheter
 • Lede og skrive referat fra aktuelle møter
 • Følge opp på byggeplass mhp. drift, endringer, fakturabehandling, kontroll, KS, SHA, miljø mv.
 • Rapporter til oppdragsgiver mhp. økonomi, fremdrift, endringer, RTB, KS etc.
 • Hovedansvar for innrednings- / interiør-prosjekt (møbler, utstyr, gardiner etc.)
 • Ansvar for oppfølging av velferdsteknologi f.eks. sykesignal-/pasientsignalanlegg, TV på beboerrom, info-skjermer, hev-senk vask og toalett, overvåkning på beboerrom og bad, tilrettelegging for robotvask i dusj, speil som instruerer for tannpuss, smart EL-bil ladning mv.
 • Ferdigbefaring, overtakelse og ansvar for oppfølging i prøvedriftsperioden


- Treklang - Oksenøya senter - er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Treklang skal være møteplassen for nabolaget, i tillegg til skole, barnehage, sykehjem og flerbrukshall. (Bærum kommune)

Byggeindustrien v/Stefan Offergaard har vært på besøk på Treklang - Oksenøya senter

Entreprenør Veidekke sin presentasjon av prosjektet Treklang