Nytt næringsbygg i Kveldroveien  på Vinterbro, samt endring/påbygg på eksisterende bygg.

Kontorbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller m/sykkelparkering samt teknisk rom på tak.

Ca 4 510 m² nybygg.

Etablering av kantine med kantinekjøkken i 3. etasje i eksisterende sidebygg med broforbindelse mellom byggene.

Bygget vil få 4 etasjer med blanding av cellekontorer og landskapsløsning med tilhørende stillerom, møterom etc. og vil ha arbeidsplasser for rundt 150 personer. 

Bygget oppføres med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk. Arealeffektivt bygg med fleksible kontorløsninger rundt kjerne med heis, toaletter og tekniske rom.

Utomhusarbeider med opparbeidelse av parkeringsplass på terreng.

Bygges iht. Tek 17 og gjeldende UU krav.

Prosjektet er delt i to faser der fase 1 omfatter etablering av byggegrop med sprenging og rensing av masser til fjell, inkl. rørspunt for sikring av masser i skråning mot nabotomt.

Fase 2 er komplett oppføring av nytt bygg.

Begge faser utføres med hver sin totalentreprise.

Prosjektleder (PL) er med i hele anskaffelsesprosessen av prosjekteringsgruppe og entrepriser. I tillegg byggeleder i gjennomføringsfasen.

  • Oppdragsgiver Vinterbro Business Center
  • Oppdrag Prosjektledelse for byggherre, SHA koordinator
  • Totalkostnad 146 MNOK
  • Entrepriseform Totalentreprise
  • Tidsrom 2021-2023
  • Kvadratmeter 4 510 kvm nybygg
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

- Gratulerer til Vinterbro Business Center med det flunkende nye kontorbygget på Kveldroveien 7!  Vi ønsker å takke Vinterbro Business Center (representert av Tore Gjøsund) og P7 Prosjekt AS (representert av Joakim Gjersøe og Jakob Hanserud) for et upåklagelig og profesjonelt samarbeid. Vi håper dette bygget fylles med masse energi av arbeidsglade mennesker i årene som venter. Frigaard Entreprenør