Hartvig Nissen vgs, også kjent fra TV-serien «Skam» er lokalisert i bydel Frogner i Oslo. 

Videregående skole på utgående kapasitet som skal oppgraderes og utvides fra 680 til totalt 775 elever. Skolen har i dag studiespesialisering, musikk, dans og drama og en større avdeling for tilrettelagt undervisning.

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av tre eksisterende verneverdige bygg samt oppføring av to nybygg. Skolegården skal oppgraderes til et nytt byrom og President Hartbitz gate, som går gjennom dagens skolegård, skal stenges for gjennomkjøring.

Eksisterende bygningsmasse er verneverdig og står oppført på Byantikvarens gule liste. Skolen skal rehabiliteres og omstruktureres, slik at kapasiteten kan økes med en klasserekke på 90 elever. Skolen må som følge av dette utvides med to nybygg.

Det ene nybygget, plassert under skolegården, skal inneholde arealer for kroppsøving med to gymsaler og garderober samt styrkerom og et større teknisk rom. I tillegg skal det bygges en ny trafo som integreres i bygg E. Hele gymbygget (bygg E) skal ligge under bakkeplan med unntak av et inngangsparti med trapp og heis. Det andre nybygget (bygg D) skal romme spesialrom for drama med blant annet dramasaler, blackboxer, garderober, verksted og kantine.

De eksisterende byggene skal totalrehabiliteres innvendig og utvendig og skal omstruktureres for å gi bedre plass til øvrige funksjonsarealer som ikke havner i nybyggene.

Alle tekniske anlegg blir nye.

Totalt 12 700 m²
9 100 m² rehabilitering
3 600 m² nybygg

Miljøprofil: Nybyggene utføres i passivhus-standard. Prosjektet gjennomføres med Oslo kommunes strenge miljøkrav med bl.a. fossilfri byggeplass. Entreprenørene konkurrerer i tilbudet på antall utslippsfrie maskiner på byggeplass. All massetransport og avfallstransport utenfor byggeplass skal minimum benytte kjøretøy med Euroklasse VI.

Prosjektledelse fra og med utviklingsfasen, inkl. omregulering, forprosjekt og gjennomføring. Forprosjekt startet ultimo 2017, byggestart primo 2022 og ferdigstillelse 2025. Prøveperiode på minimum ett år.

  • Oppdragsgiver Oslobygg KF
  • Oppdrag Prosjektleder for byggherren, BHR
  • Totalkostnad 1076 MNOK
  • Entrepriseform Samspillsentreprise
  • Tidsrom 2017-2025
  • Kvadratmeter 12 700 kvm
  • Miljøprofil Nybygg: Passivhus-standard, fossilfri byggeplass
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

- Dette prosjektet er på mange måter et godt bilde på utfordringene vi står overfor når vi bygger i byen med alle hensyn som må tas. Samtidig bidrar vi med å vise vei i det grønne skiftet med høye krav til miljø- og klimatiltak, sier administrerende direktør i Oslobygg Eli Grimsby. (avisa oslo)

Illustrasjon av bygg D: Arkitektkontoret GASA AS og Goldbox AS


Overflygning av byggeplass 11.08.23 foretatt av Entreprenør Veidekke Bygg

Se også livebilder fra byggekamera