Hønengata er en gate i Hønefoss som ligger på Nordsiden. Gaten starter ved Riddergården, like ved Nordre torv, og strekker seg nordover som en rett snor til krysset mot Jevnaker og Nymoen i Ådalen ved Ullerål.

I forbindelse med utbygging øst for Hønengata og skoleveistiltak i Hønengata i henhold til reguleringsplan 335, ble strekningen mellom Krokenveien og Dronning Ragnhilds vei oppgradert med nytt VA-ledningsnett og fortau, sykkel- og kjørefelt ble etablert slik reguleringsplanen beskrives.

Prosjektet omfatter Hønengata fra krysset Krokenveien til krysset Dronning Ragnhilds vei.

Aktuelle arbeider er:

  • Etablering av nytt gatetverrsnitt med sykkelfelt og fortau i en lengde på totalt 275 m
  • Reetablering av veger og plasser i overgang veg og sideområder
  • Gravearbeider i forbindelse med vann- og avløpsledninger
  • Ledningsarbeider vann- og avløpsledninger
  • Etablering av nytt belysningsanlegg

Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabel- og belysningsanlegg.

  • Oppdragsgiver Ringerike kommune
  • Oppdrag Byggeleder for byggherren og SHA koordinator utførelse (KU)
  • Entrepriseform Beskrevet entreprise
  • Tidsrom 2020-2021
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no