Oslo kommune Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstua til Fornebu.

Banen bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslo østkant på 1960 og 1970 årene.

Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Kjennetegn ved dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur, et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid. 

Fornebubanen har fått statlig støtte til fire prosjekter for mer miljøvennlig bygging. Målet er å minske utslippene fra anleggsplassene, fra håndteringen av alle steinmassene som bores og graves ut og fra betongen de skal bruke. Staten bidrar også med midler til et forprosjekt der Fornebubanen kartlegger hvordan det kan bli mindre plastavfall fra byggingen. Her skal Fornebubanen kutte utslippene under byggingen:

Anleggsplassen

Massehåndtering

Betong

Plast

Rensing av anleggsvann

Sanering av forurenset grunn og syredannende bergarter

Naturmangfold og fremmede arter

Støy og støv

Overskuddsmasser og tverrslag

Prosjekteringsledelse teknisk for Fornebuporten og Flytårnet stasjon og tverrfaglig koordinering, samt koordinering av heis og rulletrapper for alle stasjoner.

Flytårnet og Fornebuporten stasjon ligger mellom Fornebu stasjon og Lysaker stasjon. Flytårnet stasjon ligger under og langs østsiden av Snarøyveien, rett under Telenorbygget. En kulvert under Snarøyveien vil forbinde stasjonen med den østre siden av Snarøyveien. Fornebuporten stasjon blir liggende under Oksenøyveien med en oppgang i atriet til Akers hovedkvarter og en rett vest for Norwegianbygget.

Fornebubanens første stasjon tar form, og det første gjennomslag på gigantprosjektet første tunnelentreprise ble gjort 16. mars 2023. Se hvor Fornebubanen drives to meter under kontorbyggene.

  • Oppdragsgiver Fornebubanen Oslo KF
  • Oppdrag Prosjekteringsledelse Flytårnet stasjon og Fornebuporten
  • Totalkostnad 23 300 MNOK 2021-kroner
  • Tidsrom 2020-2029
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Illustrasjoner: Zaha Hadid Architects og A_Lab/Oslo kommune