Som 1 av 3 leverandører ble vi tildelt rammeavtale på prosjekt- og prosjekteringsledelse for Universitetet i Oslo. Det var totalt 19 kvalifiserte tilbydere.

UiO er landets eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Universitetet er organisert i ca. 100 institutter og enheter. Bygningsmassen består av ca. 100 bygninger på forskjellige steder i Oslo (Blindern, Gaustad, Geitmyrsveien, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Sentrum og Tøyen) samt noen steder utenfor Oslo. Rammeavtalen skal dekke Eiendomsavdelingen ved UiO sitt løpende behov for prosjekt- og prosjekteringsledelse

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no