Vi gratulerer Bærum kommune med et vel gjennomført prosjekt på Oksenøya senter. Oksenøya senter er det første og største flerformålsprosjektet til Bærum kommune hvor formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Senteret omfatter en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter med tilhørende utomhusanlegg som 9’er kunstgress fotballbane, flere lekeplasser for barn i ulike aldre, et sentralt torg med kafe samt en generasjonsgate som går mellom byggene.

I alt er prosjektet 37 000 kvm stort og kostnadsrammen er på over 1,7 milliarder kroner.

Alle de tre byggene er planlagt som nesten-nullenergibygg og for sertifiseringen BREEAM-NOR «Outstanding». Byggene har utstrakt bruk av tre og lavkarbonbetong i bærekonstruksjonene.

P7 Prosjekt har vært engasjert som prosjektleder på bo- og behandlingssenteret som nylig ble ferdigstilt.

Bo- og behandlingssenteret har 150 beboerenheter fordelt på fire etasjer. De første beboerne har allerede flyttet inn. Den offisielle åpningen av fløyene var 3. mai. Sykehjemmet er fremtidsrettet, innovativt og ikke minst et klimaklokt bygg.

Under sykehjemmet er det bygd en felles parkeringskjeller med 127 parkeringsplasser tilrettelagt for el-biler samt sykler. Parkeringskjelleren har egen underjordisk inngang til hver av byggene.

Alle de tre byggene har høye klimaambisjoner, og utstrakt bruk av tre. Bo- og behandlingssenteret har trefasade og er bygd med massivtre som bærende konstruksjon samt med mye synlig massivtre innvendig. Dette bidrar til et godt innemiljø. Sykehjemmet har i tillegg solceller på hele taket.

Veidekke har hatt kontrakten som totalentreprenør på hele flerformålsprosjektet, tre delprosjekter i ett stort byggeprosjekt. Noe av utfordringene i prosjektet har vært å drive tre prosjekter samtidig med forskjellige overleveringsdatoer. Det har vært mange parter involvert i byggeprosessen både i byggherreorganisasjonen, byggeplassorganisasjonen og utførende noe som har krevd god kommunikasjon til alle i hele organisasjonen.

Vi takker for tilliten vi har blitt gitt av Bærum kommune og vi ser frem til nye spennende oppdrag i fremtiden.

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no