P7 Prosjekt ble som 1 av 3 leverandører tildelt rammeavtale med Ringerike kommune innen både bygg og infrastruktur og VA.  Vi konkurrerte med 12 leverandører til sammen i de to kategoriene for konsulenttjenester, bygg og infrastruktur.

Ringerike kommune ligger sentralt på Østlandet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen har ca, 30 000 innbyggere. Ringerike er en av de største bykommunene i landet.

Rammeavtalen skal dekke Ringerike kommunes behov for prosjektadministrative tjenester for hele spekteret av prosjekter innen konsulenttjenester prosjektadministrasjon, hovedsakelig i virksomhetene utbygging, infrastruktur, samferdsel, vei/park og vann/avløp. 

Vi takker for tilliten og 4 nye år med rammeavtale hos Ringerike kommune. 

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no