Mange er godt fornøyde med det nye tilbudet Elvelangs i Hønefoss. Prosjektet ble igangsatt med bakgrunn i politisk vedtak om å etablere en gang- og sykkelvei i nærheten til turstien Elvelangs langs Storelva på strekningen mellom Petersøya og Schongslunden i Hønefoss.

- Fosseparken har blitt ungdommens storstue. Her har det myldret med barn og ungdom etter åpningen. Det samme mylderet så vi også etter at Elvelangs åpnet nylig. Disse to tiltakene er virkelig bra for folk i ulike aldersgrupper og med ulike behov i Hønefoss. Vi har rett og slett fått en bedre by. Skriver Ivar Gunnar Lia, Bypatriot i leserbrev til Ringerikes blad. 

P7 Prosjekt har hatt byggeledelsen og SHA koordinator på Elvelangs-prosjektet, samt prosjektledelsen for Ringerike kommune på Fosseparken.

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no