Statens park er et større område i utkanten av Tønsberg med flere store kontorbygninger. I over 100 år har det vært arbeidsplasser her. I dag er området et kontorcluster med hovedsakelig offentlige leietakere og består av 8 kontorbygg og en villa alle oppført i tiden mellom 1898 og 2006. 

Næringsparken eies nå av SBB Samfunnsbygg AS, men kontorparken ble utviklet på 1990 tallet. 

Vi har tidligere ledet rehabiliteringen av Bygg K og nå er også Bygg I ferdigstilt. Rehabiliteringen av Bygg I har vært på totalt 4 500 kvm.  

Prosjektet ansees som byggetrinn 2 i Statens park i Tønsberg. Leietaker er Helfo. 

Vi har vært prosjektleder for byggherren i prosjektet. 

Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Film: WK Entreprenør