SHA-rådgiver infrastruktur, Vossapakko

Bompengeprosjekt E16-Rv13 i Hordaland, Voss og Granvin kommune. Kvalitet- og HMS/SHA-leder/rådgiver for veger, bruer og tunneler. Spesiell miljøoppfølging, kvalitetsrevisjoner, TS-inspeksjoner og HMS-revisjoner i kontraktsforhold.

Kvalitets- og HMS rådgiver

Prosjektkostnad: 1 700 MNOK

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

2010 – 2013

Kontraktspart: BruCon AS