Hemfosa Samfunnsbygg AS har gitt oss i oppdrag å lede prosjektet «Vogts gate 17» i Moss. Det skal etableres et nytt påbygg på ca. 1 000 kvm på eksisterende næringsbygg. Påbygget blir bygd på som ny 4. etasje samtidig som kontorene i de resterende etasjene skal være i drift. Vi takker for oppdraget og gleder oss til et godt samarbeid med Hemfosa samfunnsbygg.