Prosjektledelse næringsbygg, Vogts gate 17

Nytt påbygg på ca. 1200 kvm skal etableres, for en ny leietaker i eksisterende næringsbygg i Moss. Påbygget som tilknyttes eksisterende bygningsmasse blir bygd på som en ny 4. etasje, med kontorbygg i drift i resterende etasjer. En viktig suksessfaktor i dette prosjektet er fremdriftsplanlegging og oppfølging på grunn av krav om tidlig innflytting fra leietaker.

Størrelse: 1200 m²  nybygg

Prosjektledelse og SHA-koordinator for utførelse (KU)

Byggherre: Vogts gate 17 AS / Hemfosa Samfunnsbygg AS

Kostnadsramme: 33 MNOK

Samspillsentreprise

2017 –  2018