Våre tjenester2017-03-29T09:21:13+00:00

P7 Prosjekt sørger for en trygg og sikker vurdering og gjennomføring av ditt prosjekt i alle prosjektets faser. Vi ivaretar hele prosessen i ditt prosjekt og innehar nødvendig rammeverk og prosedyrer for å håndtere private og offentlige prosjekter.  Vi bistår også ved delleveranser og generell rådgivning.

  • Prosjektadministrasjon                                                   • Konseptvalgutredning
  • Prosjektledelse                                                                • Ansvar i henhold til byggherreforskriften
  • Prosjekteringsledelse                                                     • SHA
  • Byggeledelse                                                                   • Økonomistyring
  • Prosjektuvikling