P7 Prosjekt fikk tildelt prosjektledelsen av nye Ullerål skole og flerbrukshall. Ringerike kommune har besluttet å rive eksisterende skole fra 1956 og bygge ny Ullerål barneskole for 1. til 7. trinn. Eksisterende gymsal skal rives og det skal bygges ny flerbrukshall på skoletomten. Eksisterende administrasjonsfløy skal beholdes og integreres i nybygget.

P7 ble vurdert til å ha levert det mest fordelaktige tilbudet, hvor vi bl.a. scoret 10 av 10 mulig poeng på oppdragsspesifikk kompetanse og erfaring i tillegg til å ha levert en god besvarelse på oppgaveforståelsen.

Vi takker for tilliten og ser frem til det videre samarbeidet med Ringerike kommune.