Ullerål skole og flerbrukshall, Ringerike

Ny barneskole med flerbrukshall. Skolen skal romme ca. 600 elever fra 1. til 7. klasse, flerbrukshall og lokaler tilpasset velkomstklasse for minoritetspråklige elever. Oppdraget omfatter også anskaffelse og etablering av midlertidige lokaler (illustrasjonen) i byggeperioden for hele skolen på annet sted.

Prosjektledelse for byggherre

Byggherre: Ringerike kommune

Samspillsentreprise

Tidsrom: 2017 – 2020

2019-01-25T09:05:37+00:00Skole- og barnehagebygg|