Ny barneskole med flerbrukshall. Skolen skal romme ca. 600 elever fra 1. til 7. klasse, flerbrukshall og lokaler tilpasset velkomstklasse for minoritetspråklige elever. Oppdraget omfatter også anskaffelse og etablering av midlertidige lokaler (illustrasjonen) i byggeperioden for hele skolen på annet sted. Les mer om prosjektet her.

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre

Byggherre: Ringerike kommune

Samspillsentreprise / Totalentreprise for gjennomføringsfasen

Tidsrom: 2017 – 2020