Prosjektledelse Trikkehallen i Bergen

Rehabilitering av tak og fasader på den gamle trikkehallen i Bergen. Bygningen har vernestatus fredet.

Prosjektledelse

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for utbygging

Prosjektkostnad 20 MNOK

Samspillsentreprise

2015-2016