+47 911 63 040

td@psju.no

Ingeniør med erfaring som prosjekt- og byggeleder i alle faser av et prosjekt. Thomas har hatt prosjektlederansvar fra tidligfase til ferdigstillelse, prøvedrift og garantifase for flere store skoleutbygginger i Oslo. Den senere tid har han gjennomført flere rehabiliteringsprosjekter som samspillsentrepriser med meget godt resultat.