Nybygg av bemannet firemannsbolig i Svelvik kommune. Totalt areal er 4 boliger på ca. 50 m² hver samt et fellesareal/personalareal på ca. 100-150 m². 

I tillegg kommer utomhus med tomt og parkeringsarealer.

Prosjektet er midlertidig stoppet.  

Størrelse: totalt ca. 400 m²

Prosjekteringsledelse og prosjektledelse for byggherren

Oppdragsgiver: Svelvik kommune

2018 – 2020