Prosjektledelse næringsbygg Statens Park Tønsberg

Utvikling av nye, moderne kontorlokaler samt rehabilitering av eksisterende bygg i Statens park i Tønsberg. Det skal etableres bedriftsrestaurant, auditorium, pick-up points, kafe, treningssenter, møteromssenter, Co-working fasiliteter mm. I tillegg skal det etableres en bilfri miljøgate gjennom området som skaper attraktive uterom og plassdannelser.

Ansvar for utarbeidelse av skisseprosjekt for alle de nye byggene (7 stk) som underlag for riktig innputt til reguleringen.
Dette inkluderer å sørge for funksjonelle gode løsninger mhp. tekniske anlegg, intern infrastruktur, samt flyt av både biler, varer og folk i byggene.
Optimalisere mhp. leieareal / fellesareal, og legge til rette for at etasjene kan deles opp i flere separate leiearealer.

Sørge for at det blir fremskaffet og utarbeidet nødvendige dokumenter som underlag for anbudsforespørsel på både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg (foreløpig bare for bygg K og L).
Utarbeide kontraktsgrunnlag og kravspesifikasjon for totalentreprise (foreløpig for bygg K og L på til sammen ca. 12.000 m2).

Starte / gjennomføre alle nødvendige Breeam-oppgaver som må startes / gjennomføres i tidligfase jf. pre-analyse (Målsetting: Very Good)

75 000 m² næring + 15 000 m² p-kjeller

Prosjektledelse fra og med skisseprosjekt

Oppdragsgiver: SBB Samfunnsbygg

2018-2028