Utvikling av nye, moderne kontorlokaler samt rehabilitering av eksisterende bygg i Statens park i Tønsberg. I Statens Park skal det tilbys fellesfasiliteter som gjør det lettere for hver enkelt arbeidstaker å planlegge sin egen hverdag. Det skal etableres bedriftsrestaurant, auditorium, pick-up points, kafe, treningssenter, møteromssenter, Co-working fasiliteter mm.   I tillegg skal det etableres en bilfri miljøgate gjennom  området som skaper attraktive uterom og plassdannelser. 

75 000 m² næring + 15 000 m² p-kjeller

Prosjektledelse fra og med skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Hemfosa Samfunnsbygg

2018-2028