Prosjektledelse bolig og næringsbygg, Stadionveien 4

Nytt bolig- og næringsbygg i Åmot. Prosjektet omfatter oppføring av nytt leilighetsbygg i 3 etasjer med legesenter og tannlegesenter samt p-kjeller i underetasjen.

Prosjektledelse

Oppdragsgiver: Saga Eiendom AS

Prosjektkostnad: ca. 40 MNOK eks. mva

Prosjektet utføres som en totalentreprise

Tidsrom: 2016 – 2017