Prosjekteringsledelse skolebygg, Spikkestad ungdomsskole

Ny ungdomsskole med kapasitet til 7 parallelle klasser pr. trinn. Meget kort byggetid, hvor eksisterende skole ble revet rett etter skoleslutt, og ny skole ble overlevert 1. juli året etter. I tillegg er det etablert et stort og flott uteområde, med bl.a en liten friidrettsplass med gummidekke og med mange treningsapparater (konseptet friplassen).

Størrelse: 6 800 m2

Prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: Bermingrud Entreprenør

Prosjektkostnad 156 MNOK

Totalentreprise

2014-2015