Ny fabrikkhall for produksjon av jernbanesviller samt nytt administrasjonsbygg.

Størrelse produksjonslokalet: 4 000 m²

Størrelse administrasjonsbygg: 500 m²

Prosjektledelse fra og med reguleringsprosess, SHA-koordinator utførelse (KU)

Oppdragsgiver: Spenncon Rail

Prosjektkostnad: 100 MNOK

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise

2015-2017