Prosjektledelse næringsbygg, Spenncon Rail

Fabrikkhall for produksjon av jernbanesviller på ca. 4 000 m² + 550 m² administrasjonsbygg. Mange og meget krevende grensesnitt mot store kontrakter med produksjonsutstyr.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise for bæresystem og prefabrikerte fasadeelementer av betong (kontrakt med søsterbedrift Spenncon) + en samspillsentreprise for øvrige bygningsmessige og tekniske arbeider med bygget og utomhusarbeidene. I tillegg egne totalentrepriser for fremføring av vann og avløp til tomtegrense, betongblanderi, produksjonsbenker og automatisert utttransportlinje.

Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid, kvalitet og kostnad på tross av meget knappe økonomiske rammer fra det franske konsernet som eier Spenncon Rail.

Prosjektet gjennomføres som en samspillslentreprise

Størrelse produksjonslokalet: 4 000 m²

Størrelse administrasjonsbygg: 500 m²

Prosjektledelse fra og med reguleringsprosess, SHA-koordinator utførelse (KU)

Oppdragsgiver: Spenncon Rail

Prosjektkostnad: 100 MNOK

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise

2015-2017