Barne- og ungdomsskole 1-10. Totalrehabilitering og ombygging av to bygg fra 1959 9g 1981. 2 600 m².

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise

Prosjektlederoppfølging i prøvedriftsperiode og garantiperiode. 

Prosjektledelse for oppgradering av uteområdet.

Ringerike kommune

Kostnad: 70 MNOK