Prosjektledelse skolebygg, Sokna skole

Barne- og ungdomsskole 1-10. Totalrehabilitering og ombygging av to bygg fra 1959 og 1981. 2 600 m². Skolen ble under ombyggingen reorgansisert fullstendig slik at man i mye større grad enn tidligere fikk samlet trinnene og de ulike andre funksjonene i hensiktsmessige områder på hensiktsmessig sted i bygningsmassen.

Som grunnlag for konkurransen ble det utarbeidet et relativt enkelt rom og funksjonsprogram samt et teknisk byggeprogram etter en brukerprosess og etter prosess med fagavdelinger og drift i kommunen
Videre ble det engasjert en prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av tegninger og funksjonsbeskrivelser for en samspillsentreprise.
For å anskaffe entreprenør og rådgivere for gjennomføring av prosjektet ble det gjennomført en begrenset anbudskonkurranse hvor 3 tilbydere ble prekvalifisert for å regne på oppdraget. Selve oppdraget ble gjennomført som en samspillsentreprise der risiko ble overført til entreprenøren etter en innledende rive- og detaljprosjekteringsfase på 4 måneder. Deretter ble målsum låst og prosjektet gjennomført med felles ansvar for gevinst og tap ifht avtalt målsum. Sluttresultatet ble at kostnad endte opp ca 1 mill under avtalt målsum og at byggherre og entreprenør delte denne gevinsten.

For deler av innsparte midler ble det sommeren 2017 gjennomført en oppgradering av skolens uteområde, noe som ikke var en del av det opprinnelige oppdraget/prosjektet

Parallelt med detaljprosjekteringen ble det gjennomført en egen brukerprosess på løst inventar.

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise

Prosjektlederoppfølging i prøvedriftsperiode og garantiperiode. 

Prosjektledelse for oppgradering av uteområdet.

Ringerike kommune

Kostnad: 70 MNOK