Vi har blitt tildelt prosjekt- og byggeledelsen på skoler i Krødsherad kommune. Krøderen kommune har to tettsteder og to skoler, en 1-7 skole på Noresund og en 1-10 skole på Krøderen. Begge skolene er utbygd i flere faser gjennom årenes løp, men de eldste delene er fra perioden 1958-1962. Oppdraget gjelder prosjekt- og byggeledelse for rehabilitering/nybygg av de to skolene. 

Vi takker for tilliten og gleder oss til å sette igang med oppdraget.