Krødsherad kommune har 2 skoler, en 1-7 skole i Noresund og en 1-10 skole i Krøderen. Begge skoler er bygget ut i flere trinn og bærer preg av alder og slitasje. Kommunen ønsker å rehabilitere og bygge ut nye skoler tilpasset formålet.

Prosjekt- og byggeledelse

Byggherre: Krødsherad kommune

2019-2022