SHA rådgiver/Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) Fornebubanen

Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstuen til Fornebu. Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i helhet skal gå under bakken. Kjennetegn for dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur. Prosjektet har et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjekter i Norge i moderne tid. Se mer om prosjektet her.

KP-rollen i Fornebubanen skal dekke ansvarsområdet for prosjektering i alle delprosjektene. Rollen har derfor mange grensesnitt og må forholde seg til flere delprosjektledere samtidig.

Fornebubanens totale budsjett er 13,8 MRD

SHA rådgiver/koordinator for prosjekteringsfasen (KP)

Oppdragsgiver: Fornebubanen Oslo KF

2021-2023