SHA rådgiver/Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) Fornebubanen

Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstuen til Fornebu. Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i helhet skal gå under bakken. Kjennetegn for dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur. Prosjektet har et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et a de mest utfordrende samferdselsprosjekter i Norge i moderne tid. 

Som KP i Fornebubanen skal denne rollen dekke dette ansvarsområdet for prosjektering i alle delprosjektene. Rollen har derfor mange grensesnitt og må forholde seg til flere delprosjektledere samtidig.