11 omsorgsboliger til formål omsorg + ett steg i omsorgstrappa i Krødsherad kommune.

Prosjektet lot seg gjøre ved omdisponering av arealer under prosjektet Nye Kryllingheimen. På den måten sparer kommunen ca 2 MNOK i året i driftsutgifter ved at omsorgsboligene har felles nattevakt med Kryllingheimen alders- og sjukeheim.

Prosjekt- og byggeledelse

Krødsherad kommune

2019

Kostnad: 25 MNOK