Hensikten med prosjektet var i hovedsak å korte ned avstanden og reisetiden mellom hønefoss/Oslo-området og Hallingdal. Den nye strekningen på Rv 7 starter i en rundkjøring litt nord for Sokna sentrum. Strekningen er på 17 210 meter og omfatter bl.a. 4 bruer, 1 miljøkulvert, 2 tunneler, planskiltkryss, kjetting og kontrollplass, forbikjøringsfelter og deler av strekningen er bygget som 3- og 4 feltsveg.

Statens vegvesen

Anleggskostnad 1560 MNOK

Prosjektkostnad 850 MNOK

Teknisk byggeleder betong samt kontroll av tekniske anlegg

2010  – 2014