P7 Prosjekt vant prosjektledelsen på Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjon. Ringerike kommune, Samfunn, Utbygging skal bygge ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester med moderne fremtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus.

P7 Prosjekt scoret best på tilbudt personell samt på redegjørelser fra intervju.

Vi er svært godt fornøyd med å ha vunnet dette oppdraget og ser frem til et spennende prosjekt og et godt samarbeid med Ringerike kommune.