Geologibygningen: Fraflyttet bibliotek og tilstøtende arealer skal bygges om til kontorarbeidsplasser ved institutt for Geofag. Kontorlokalene skal inneholde 14 faste arbeidsplasser, tekjøkken/miljøstasjon, print/kopi, pauseareal, handikap-toalett og dusj. 

Gaustadalleen 30: Bygget er tidligere benyttet av NEMKO og de tekniske installasjonene som ble benyttet må fjernes. I tillegg skal lokalene gjennomgå en omfattende ombygging for å tilpasses behovet MatNat har for arealer til Health Information Systems Programme (HISP).

Kr. Bonnevies hus: NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin skal flytte det ene miljøet i Strukturbiologi til Kr. Bonnevies hus. Prosjektet inneholder rehabilitering av 4 laboratorier, diverse møterom, kontorplass for 10 personer og noen felles laboratorier.

Prosjekt- og prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

2020