Prosjekteringsledelse og prosjektledelse ombyggingsprosjekter UIO

Geologibygningen: Fraflyttet bibliotek og tilstøtende arealer skal bygges om til kontorarbeidsplasser ved institutt for Geofag. Kontorlokalene skal inneholde 14 faste arbeidsplasser, tekjøkken/miljøstasjon, print/kopi, pauseareal, handikap-toalett og dusj. 

Gaustadalleen 30: Bygget er tidligere benyttet av NEMKO og de tekniske installasjonene som ble benyttet må fjernes. I tillegg skal lokalene gjennomgå en omfattende ombygging for å tilpasses behovet MatNat har for arealer til Health Information Systems Programme (HISP).

Kr. Bonnevies hus: NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin skal flytte det ene miljøet i Strukturbiologi til Kr. Bonnevies hus. Prosjektet inneholder rehabilitering av 4 laboratorier, diverse møterom, kontorplass for 10 personer og noen felles laboratorier.

Lucy Smiths hus:  Ombygging 1. etasje i Lucy Smiths hus. Det er behov for å forbedre adgangskontroll og sikkerhet i bygningen, forbedre arealutnyttelse samt oppgradering og fornyelse av arealene i 1. etasje.

Fontene Fredrikkeplassen: Rehabilitering av betongkonstruksjon og tekniske anlegg i forbindelse med fontenen på Fredrikkeplassen.

TIMS-lab: Tilrettelegging for et nytt TIMS-instrument som forbedring av fasiliteter i TIMS-lab’en i Geologibygningen

Prosjekt- og prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

2020