Vi vant konkurransen om prosjektledelse for en felles reguleringsplan for felt 10, 11 og 12 på Mortensrud. Felt 10 skal inneholde sykehjem, bibliotek og omsorgsboliger med Omsorgsbygg som byggherre. Felt 11 skal inneholde skole med flerbrukshall med Undervisningsbygg som byggherre. Felt 12 skal inneholde idrettsparken med cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og en friidrettshall med Bymiljøetaten og Kultur og Idrettsbygg som byggherre. Det skal også vurderes å inkludere svømmeanlegg, frivillighetssentral, kulturskole og boliger innenfor området. Prosjektleder skal ha ansvar for å koordinere og styre alle formålene som skal reguleres inn. 

Vi gleder oss til å ta fatt på et stort og spennende prosjekt.