Kryllingheimen alders- og sjukeheim

Rehabilitering og ombygging av eksisterende Kryllingheimen alders- og sjukeheim samt 550 m² nybygg. I tillegg skal det opprettes ny sansehage.

Størrelse: totalt 3 200 m² + 550 m²

Prosjektledelse

Oppdragsgiver: Krødsherad kommune

Prosjektkostnad: ca. MNOK 79

2017-2019