P7 Prosjekt ble rangert som nr. 1 i rammeavtale for prosjektledelse med Universitetet i Oslo (UIO).

UIO’s konkurranse vektla kompetanse med 50%, pris 30% og metoder og verktøy 20%. P7 Prosjekt scoret høyt på kompetanse og høyest på metode og verktøy.

Vi har mange høyt kvalifiserte prosjektledere med erfaring fra store kompliserte prosjekter. Vårt prosjektstyringssystem sikrer kvalitet gjennom alle fasene av prosjektet, noe som UIO har lagt merke til.

UiO er landets eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Bygningsmassen består av ca. 100 bygninger på forskjellige steder i Oslo (Blindern, Gaustad, Geitmyrsveien, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Sentrum og Tøyen), samt noen steder utenfor Oslo. Bygningene er bygget i et tidsspenn fra 1830 frem til i dag med den største andelen bygninger fra 1960/1970-tallet. Ca.70 prosent av bygningsmassen er vernet eller fredet

UiO drifter og forvalter 460.000 m² egne bygninger, og ca. 100.000 m² leide arealer.

UIO er en attraktiv oppdragsgiver med mange utfordrende og spennende prosjekter. Vi ser frem til å sette i gang med nye oppgaver og til et godt samarbeid.