Vårt datterselskap BruCon har fått fornyet rammeavtale med Statens vegvesen Region Sør, vegavdeling Buskerud for prosjekt- prosjekterings- og byggeledelse. Oppdraget gjelder innenfor vegavdeling Buskeruds ansvarsområde for riks- og fylkesveger. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.