Vårt datterselskap BruCon har fått rammeavtale med Statens vegvesen Øst innen byggeledelse og kontroll for fagområdene veg, tunnel, drift og vedlikehold.

Region Øst omfatter fylkene Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Statens vegvesen er formell byggherre på riksveger og fylkeskommunene er formell byggherre på fylkesvegene. På fylkesveger utfører imidlertid Statens vegvesen byggherreoppgaver etter avtale med fylkeskommunene. Vi ser frem til mange spennende oppdrag.